Drugo obvestilo

Spoštovani!

SIMPOZIJ radiološkega društva dr. Mile Kovač

Vljudno vas vabimo k strokovnem sodelovanju, izpopolnjevanju na našem simpoziju Organizator:Društvo Dr. Mile Kovačin Radiološki oddelek UKC Maribor.

Tema: Case reports; prikazi primerov­, naš delovni vsakdanjik.

Prispevki na simpoziju lahko vključujejo vse teme, ki se navezujejo na določene primere v radiologiji.

Datum: Sobota, 26.10.2013

Lokacija: UKC MARIBOR

Kotizacija: 30 evrov, 15 evrov za člane društva, študentje brez kotizacije.

Uradni jezik: slovenski


PRIJAVE; sauperl.hedvika@siol.net, dr.milekovac@gmail.com

Kotizacijo nakažite na RADIOLOŠKO DRUŠTVO

LJUBLJANSKA ULICA 005

2000 MARIBOR

Transakcijski račun 05100-8011855623

IBAN SI56 0510 0801 1855 623

ABANKA

Uvod

Prispevki na simpoziju lahko obravnavajo prikaze primerov, ki se navezujejo na področje radiologije.

Povzetke predavanj in posterjev pošljite na e-poštni naslov:  dr.milekovac@gmail.com do 25.09.2013.
Celotne članke pa oddajte do 05.10.2013.

Posterje v PDF obliki pošljite do 25.9.2013 na isti e-poštni naslov.

Povzetki posterjev in predavanj bodo objavljeni v zborniku.

Na simpoziju boste imeli za predavanje na voljo 15 minut, dodatnih 5 minut bo namenjenih razpravi.

Uradni jezik na kongresu je slovenski..

NAVODILO ZA PRIPRAVO PRISPEVKA IN POSTERJA

ZA ZBORNIK PREDAVANJ

Poslano gradivo mora vsebovati:

NASLOV ČLANKA ALI POSTERJA največ do 120 znakov

Ime in priimek avtorja oz. avtorjev, strokovni naslov in morebitni habilitacijski naziv vsakega avtorja,

ime ustanove (Zavod, služba /oddelek), v okviru katere je delo nastalo, e-naslov

Splošna načela

Prispevki naj bodo napisani v jedrnatem in razumljivem slovenskem knjižnem jeziku.
Članki naj bodo dolgi do 2 stran (A4, velikost črk 12, enojni razmik) oziroma do 8000 znakov s presledki in ločili.

Ključne besede : 3 do 6 ključnih besed ali besednih zvez, to so besede, ki natančneje opredeljujejo vsebino prispevka in ne nastopajo v naslovu ( slo/ang ).

Izvleček je sestavni del članka, v nobenem primeru ni uvod v članek. Naj vsebuje približno 1000 znakov (150–250 besed). Napisan naj bo v 3.osebi. V izvlečku naj bo razvidna tema, ki jo obravnava članek, predvsem pa, kaj je vsebina članka (slo/ang).

Uvod,

Metode,

Razprava, opis postopka, problema, predstavitev jedra

Zaključek.

Prikaz slik in tabel, grafov v članku:

Vse slike morajo biti priložene posebej poleg poslanega gradiva v *.jpg zapisu.

Naj bodo oštevilčene in s komentarjem (položaj ) prikazan v poslanem gradivu.

Tabele in grafi naj bodo narejeni s programom excel, open office ali numbers in vstavljene v poslanem gradivu.

Literatura

Uporabljena literatura naj bo navedena na koncu članka.

POSTERJI

Velikost posterja naj bo dimenzija A1 (lahko tudi 70 x 100 cm). Poster je strukturiran ( glej zgoraj).

Vljudno vabljeni.