Radiološko društvo

26.oktober 2013 OB 8:45 uri

UKC Maribor( 16 etaža kirurške stolpnice-velika predavalnica)

Strokovna tema:Prikaz primerov

8:00-8:45

Registracija udeležencev

8:45

Otvoritev, otvoritveno predavanje

Sabina Herle

9:30-11:00 : 1. sklop predavanj:

-Uporaba UZ v trebušni kirurgiji, Stojan Potrč, Andrej Bergauer, Tomaž Jagrič, Arpad Ivanecz, Borut Gajzer, Mirjana Brvar

-UZ ščitnice, Eva Škorjanec

-Diagnoza poškodbe glave na terenu z uporabo urgentnega UZ, Mirjana Brvar, Emina Hajdinjak

-Motivacija mentorjev za delo s študenti radiološke tehnologije na radioloških oddelkih v Sloveniji, Gmeiner Rajbar Jožica

-Sodelovanje med poklicnimi skupinami v zdravstvenih timih radiološkega oddelka in kirurške ambulante pri obravnavi urgentnega pacienta, Katica Leva

-Pričetek izvajanja programa DORA v Mariboru, Martina Zupanc, Mateja Videtič, Mateja Majhen

-Tomosinteza, Milena Horvat

11:00-11:30-ODMOR

11:30-13:00. 2.SKLOP PREDAVANJ

-Sodobno zdravljenje nerupturiranih anevrizem intrakranialnega dela notranje karotidne arterije, Tomaž Šeruga, Marko Jevšek

-Intracerebralni pnevmocefalus pri bolniku z osteomom-prikaz primera, Polanec Beno, Lučev Jernej, Slanič Aleš, Matela Jože

-Obojestranska okluzija notranjih iliakalnih arterij pred carskim rezom-prikaz primera, Šauperl Hedvika

-CT perfuzija, Marko Vinter

-Coral reef aorta, Jernej Lučev

-Skolioza, siringomielija in Arnold Chiari malformacija-prikaz primera, Nezman Martina

13:00-14:00-KOSILO

14:00-15:30-3.SKLOP PREDAVANJ

-Pomen uporabnikov radioloških storitev, Kokovnik Robert

-Radiološka obravnava pacienta pri poškodbi vratne hrbtenice,-prikaz primera, Domen Černivec

-Bilateralna stres fraktura distalne fibule, Milka Kljaić Dujić, Nezman Brane

-Osteomielitis pri otrocih ter MR diagnostika, Leonida Rajšp, Žvab Andreja

-Klinični primer angiolipoma pri bolniku z osteomom, Iztok Caglič

-Prve izkušnje z izocentričnim sistemom ARCADIS Orbic 3D v hrbtenični kirurgiji, Samo K. Fokter

15:30-16:00 ODMOR

16:OO-17:30-4.SKLOP PREDAVANJ

-Kirurško zdravljenje deformacij prsnega koša, Vidovič Damjan

-Uporaba slikovnih preiskav v plastični kirurgiji, Miran Križančič

-Susceptibility Weighted Imaging-SWI, Andreja Murko, Robert Pintarič

-Kako zmanjšati specifično absorbcijsko stopnjo pri preiskavah na 3T magnetni resonanci?,Robert Pintarič

-Računalniška tomografija z dvojnimi energijami za prikaz kamnov v sečilih, Ščančar Darko, Valec Kristian

– Alergijska reakcija na Analgin (natrijev metamizolat monohidrat) med vstavitvijo bifurkacijske endoproteze-prikaz primera, Miodrag Žunić

-Delovni dan zdravstvene administratorke na sprejemni linici radiološkega oddelka, Breg Danica, Vezovnik Marica

18:30-VEČERJA IN PEČENI KOSTANJI V OKREPČEVALNICI PETER SKUPEK, POLIČKI VRH 29, JARENINA