Zakaj postati član

 • ker je to prvo društvo v Sloveniji, ki povezuje vse, ki jim je radiologija neposredno in posredno delovni vsakdanjik,
 • zaradi možnosti različnih oblik osebnega strokovnega vključevanja,
 • možnosti sodelovanja v organih društva in dajanju novih pobud,
 • zaradi možnosti udeležbe na strokovnih predavanjih, seminarjih, delavnicah…,
 • zaradi možnosti objave lastnih strokovnih člankov,
 • zaradi izmenjave izkušenj in druženja ,
 • zato, da bo to tudi moje društvo ,
 • zaradi razvoja strokovnih področij, ki so do sedaj bila manj poudarjena,
 • povezovanja s sorodnimi društvi in tudi zaradi sodelovanja na Športnih igrah delavcev v radiologiji   Namen in naloge društva:
 • združevanje vseh, ki jim je radiologija posredno in neposredno del njihovega vsakdanjika
 • prizadevanje za dvig strokovne ravni članov društva
 • spremljanje in proučevanje vprašanj strokovnega dela delavcev v radiologiji in predlaganje ukrepov za reševanje
 • spremljanje in proučevanje problematike vzgoje in izobraževanja
 • spremljanje, načrtovanje in organiziranje dodatnega izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja svojih članov
 • spremljanje novosti na področju radiološke diagnostike, nuklearne medicine, radioterapije in sosednjih znanosti
 • izdaja strokovnih publikacij

Društvo so njeni ustanovitelji poimenovali po pionirki radiologije v Splošni bolnišnici v Mariboru prim. dr. Mili Kovač (1901 – 1986)