Radiološko društvo

Vljudno Vas vabimo k strokovnemu sodelovanju, izpopolnjevanju in prijetnem druženje na našem kongresu v Mariboru, od 19. do 20.10.2012.

1. KONGRES DRUŠTVA dr. MILE KOVAČ Z MEDNARODNO UDELEŽBO

TEMA : PROSTE TEME IZ RADIOLOGIJE

Uvod

Prispevki na kongresu lahko obravnavajo vse teme, ki se navezujejo na področje radiologije.

Povzetke predavanj in posterjev pošljite na e-poštni naslov:  dr.milekovac@gmail.com do 10.6.2012.
Celotne članke pa oddajte do 25.8.2012.

Posterje v PDF obliki pošljite do 25.8.2012 na isti e-poštni naslov.

Povzetki posterjev in predavanj bodo objavljeni v zborniku.

Na kongresu boste imeli za predavanje na voljo 15 minut, dodatnih 5 minut bo namenjenih razpravi.

Uradni jezik na kongresu je slovenski in angleški.


NAVODILO ZA PRIPRAVO PRISPEVKA IN POSTERJA

ZA ZBORNIK PREDAVANJ

Poslano gradivo mora vsebovati:

NASLOV ČLANKA ALI POSTERJA največ do 120 znakov

Ime in priimek avtorja oz. avtorjev, strokovni naslov in morebitni habilitacijski naziv vsakega avtorja,

ime ustanove (Zavod, služba /oddelek), v okviru katere je delo nastalo, e-naslov

Splošna načela

Prispevki naj bodo napisani v jedrnatem in razumljivem slovenskem ali angleškem, srbskem ali hrvaškem knjižnem jeziku.
Članki naj bodo dolgi do 2 stran (A4, velikost črk 12, enojni razmik) oziroma do 8000 znakov s presledki in ločili.

Ključne besede : 3 do 6 ključnih besed ali besednih zvez, to so besede, ki natančneje opredeljujejo vsebino prispevka in ne nastopajo v naslovu ( slo/ang ).

Izvleček je sestavni del članka, v nobenem primeru ni uvod v članek. Naj vsebuje približno 1000 znakov (150–250 besed). Napisan naj bo v 3.osebi. V izvlečku naj bo razvidna tema, ki jo obravnava članek, predvsem pa, kaj je vsebina članka (slo/ang).

Uvod,

Metode,

Razprava, opis postopka, problema, predstavitev jedra

Zaključek.

Prikaz slik in tabel, grafov v članku:

Vse slike morajo biti priložene posebej poleg poslanega gradiva v *.jpg zapisu.

Naj bodo oštevilčene in s komentarjem (položaj ) prikazan v poslanem gradivu.

Tabele in grafi naj bodo narejeni s programom excel, open office ali numbers in vstavljene v poslanem gradivu.

Literatura

Uporabljena literatura naj bo navedena na koncu članka.

POSTERJI

Velikost posterja naj bo dimenzija A1 (lahko tudi 70 x 100 cm). Poster je strukturiran ( glej zgoraj).

Informacije o namestitvi:

Hotel City

Enoposteljna soba Economy

enoposteljna soba 75 evrov z zajtrkom/soba/ noč

dvoposteljna soba 122 evrov z zajtrkom / soba/ noč

Hotel Bau

info@hotel-bau.net

enoposteljna soba z zajtrkom – cena 45 evrov/ soba/ noč

dvoposteljna soba z zajtrkom – cena 65 evrov/ soba/ noč

Pri rezervaciji prenočišča obvezno navesti : za radiološki Kongres dr. Mile Kovač