Instrukcije za VI radiološki kongres od 21-23. 09. 2018. godine, Jahorina, hotel Termag

UDRUŽENJE STRUKOVNIH MEDICINSKIH RADIOLOGA I DIPLOMIRANIH INŽINJERA MEDICINSKE RADIOLOGIJE REPUBLIKE SRPSKE

www.radiologija-rs.com

Prijava abstrakt ili rada na mail: radiologijadzd@gmail.com
do 20.08.2018. godine, vodeći računa da Vaše izlaganje ne traje duže od 15 minuta.

Rezervacija smještaja preko recepcije:
Hotel Termag Jahorina, Poljice bb, Bosna i Hercegovina
Telefoni: +387 57 270 422, +387 57 272 100
Faks: +387 57 270 423, +387 57 272 072
info@termaghotel.com
Cijena smještaja na bazi polupansiona za dva dana:
• dvokrevetna sobi  : 100.00 Eura,
• jednokrevetnoj soba: 125.00 Eura.

Kotizacija: 100,00 Eura

Upluta se može izvršiti na štandu prilikom dolasku na kongres ili na žiro račun Udruženja.

Udruženja strukovnih medicinskih radiologa i diplomiranih inžinjera medicinske radiologije Republike Srpske
5620068106850667 NLB Banka ad Banja Luka, Filijala Foča.

Kontakt osoba:
Mirka Petrića telefon: +387 65/562 337
mail : petricmirko@yahoo.com